Experience Map

How does it work?
1. Click on one pin on the map! Each pin represents an institution. The name of the institution will be displayed if you click on the pin.
2. Click on one of the categories below: City, Institution or Intercultural Challenges. The results are displayed under the map.
If you want to look for results in another category for the same pin, you only have to click on this category. You want to go back and choose another pin? Please click on Back to all.

Page: () 1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 939 ()
Category
Subcategory
Location
City/Region
City
Accommodation
Università degli Studi di Macerata
Macerata
43.299795, 13.45374
Topic Jak znaleść mieszkanie?
Description

Akademik od uniwersytetu nie dostałam, bo jakiś czas przed moim przyjazdem były trzęsienia ziemi i studenci przesiedlili się do akademików. Na to mias pokój nawet w samym centróm można wyjąć w cenie akademiku. Tą opcję uważam za bardziej ciekawą i optymalną.

Są dużo serwisów o wynajęciu mieszkań - co dla tak małej miejscowości zaskakujęce

Did you like the article?

Please vote:

0


Page: () 1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 939 ()